De stichting Groen Belicht heeft als doelstelling:
Het bevorderen van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en kwaliteitsverbetering en de daar
onder vallende thema’s binnen de gastvrijheidsbranche ( horeca, recreatie, toerisme en vrijetijd-branche) in Nederland.
Dit doet ze door:
Binnen Groen Belicht verenigen zich zeven professionals/adviseurs op het gebied van duurzaamheid om op te treden als keurmeester/inspecteur/auditor.

Frans Verouden: voorzitter
Reinder Oosting: secretaris/penningmeester
Marco Ouwerkerk: bestuurslid
Sander Verschuren: bestuurslid
Guido Klep
Richard Rademaker
Robin van Milligen

Momenteel voert Groen Belicht in opdracht van de stichting KMVK keuringen uit voor :
< />
Green Key Blauwe Vlag Duurzaam Gastvrij NBAVZie www.kmvk.nl