De stichting Groen Belicht heeft als doelstelling:
Het bevorderen van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en kwaliteitsverbetering en de daar
onder vallende thema’s binnen de gastvrijheidsbranche ( horeca, recreatie, toerisme en vrijetijd-branche) in Nederland.
Dit doet ze door:
Binnen Groen Belicht verenigen zich vijf professionals/adviseurs op het gebied van duurzaamheid om op te treden als keurmeester/inspecteur/auditor.

Frans Verouden van Frans Verouden organisatieadvies : voorzitter
Reinder Oosting van Oosting Advies : secretaris/penningmeester
Pieter Galema van Galema Advies : bestuurslid
Marco Ouwerkerk van Green Leisure : bestuurslid
Sander Verschuren van Sustainable Hospitality : bestuurslid

Momenteel voert Groen Belicht in opdracht van de stichting KMVK keuringen uit voor :
Green Key Blauwe Vlag Nationale Classificatie
Groepsaccommodaties
NBAV De stichting
trekkershutten
De stichting
Natuurkampeerterreinen


Zie www.kmvk.nl